500 Auto Navigation - FM-zender

background image

FM-zender

Het apparaat heeft een ingebouwde FM-zender die u kunt gebruiken om
in de toepassing

Muziek

te luisteren naar muziek die via de luidsprekers

in uw auto wordt afgespeeld. De FM-zender kan ook worden gebruikt
voor telefoongesprekken. Zie pagina 46 om de FM-zender te gebruiken
met

Muziek

.

Als u de instellingen voor de FM-zender wilt definiëren, wijst u op

FM-

zender

. U kunt de instellingen ook oproepen in de toepassing

Muziek

door op

te wijzen.

• Om de FM-zender in of uit te schakelen, wijst u op de huidige

instelling in

Activeren

en wijst u vervolgens op de huidige instelling

totdat de gewenste optie wordt weergegeven.

background image

B a s i s h a n d e l i n g e n

26

• Om de frequenties op te slaan die u wilt gebruiken met de zender,

wijst u op de huidige instelling in

Kanalen aanpassen

. Wijs op de

gewenste geheugenlocatie (kanaal) en vervolgens op

. Gebruik het

weergegeven toetsenblok om de frequentie in te voeren of wijs op +
of -. Wijs op

om de instelling op te slaan.

• Om de frequentie te selecteren die u wilt gebruiken met de zender,

wijst u op de huidige instelling in

Kanalen aanpassen

en vervolgens

op het gewenste kanaal.

Als gevolg van wettelijke voorschriften, wordt de FM-zender
automatsch uitgeschakeld wanneer u niet naar muziek luistert of als
een telefoongesprek langer dan 1 minuut duurt. Als u de zender wilt
gebruiken, moet u deze inschakelen.

In sommige landen kunnen beperkingen gelden ten aanzien van het
gebruik van FM-zenders. Raadpleeg de lokale autoriteiten voor meer
informatie. Het is ook mogelijk dat u op www.nokia.com of op de
Nederlandse website van Nokia hierover informatie wordt gegeven.