500 Auto Navigation - Geluidsvolume en toetstonen

background image

Geluidsvolume en toetstonen

Om het volume in te stellen voor navigatie-instructies, oproepen of
audio- en videovoorzieningen (muziekspeler en videospeler) of om de
toetstonen in of uit te schakelen, wijst u op

Audiovolume

. Als u het

volume wilt instellen, wijst u op + of - in het gewenste veld. Als u de
toetstonen wilt in- of uitschakelen, wijst u op

en de huidige

instelling voor toetstonen. Als u klaar bent met de instellingen, wijst u
op .

background image

B a s i s h a n d e l i n g e n

24