500 Auto Navigation - Systeem

background image

Systeem

Als u het scherm wilt kalibreren, de oorspronkelijke instellingen wilt
herstellen of informatie over het apparaat wilt bekijken, wijst u op

Systeem

.

• Als u het scherm wilt kalibreren, bijvoorbeeld omdat het niet

normaal reageert, wijst u op

Schermkalibratie

. Raak het scherm aan

en wijs kort op de weergegeven kruiscursor. Herhaal dit terwijl de
kruiscursor over het scherm wordt bewogen.

• Om de oorspronkelijke instellingen te herstellen, wijst u op

Fabrieksinstell. herst.

.

• Als u informatie over het apparaat wilt bekijken, wijst u op

Info

. Wijs

op

of

om door de informatie te bladeren.