500 Auto Navigation - Taal

background image

Taal

U kunt de taal selecteren voor de weergaveteksten van het apparaat
door te wijzen op

Taal

. Wijs op

of

om door de beschikbare talen te

bladeren. Wijs op de gewenste taal en vervolgens op

.

Zie "Dvd", pagina 8 als u een nieuwe taal wilt installeren. De taal voor
het systeem kan alleen worden ingesteld op een van de talen die u hebt
gekozen voor

Navigator

.