500 Auto Navigation - Het volume regelen

background image

Het volume regelen

Als u het volume voor de huidige toepassing wilt afstellen, drukt u op de
toets voor meer (+) of minder (-) volume of houdt u deze toets
ingedrukt.