500 Auto Navigation - Opnieuw instellen

background image

Opnieuw instellen

Als u het apparaat opnieuw wilt instellen wanneer het niet meer werkt
terwijl de batterij geladen is, drukt u op de resettoets aan de onderkant
van het apparaat. Door het opnieuw instellen van het apparaat worden
er geen apparaatinstellingen verwijderd.

background image

N a v i g a t o r

27