500 Auto Navigation - Een route plannen

background image

Een route plannen

U kunt uw reis vooraf plannen, ook zonder GPS-verbinding.

Als u een route wilt plannen, drukt u op de menutoets en wijst u op

Navigator

>

Bestemming

. Selecteer het startpunt voor de route op

dezelfde manier als een bestemming en voeg het startpunt toe aan de
route (

Via

). Wanneer u op

Via

wijst, wordt

Lijst met bestemmingen

weergegeven. Als u een routepunt aan de route wilt toevoegen, wijst u
op + en selecteert u de locatie op dezelfde manier als een bestemming.
Als u een routepunt wilt verwijderen, wijst u op de gewenste locatie en
op

. Het startpunt van de route wordt boven aan de lijst weergegeven

en het eindpunt onder aan de lijst. Als u de volgorde van de lijst wilt

background image

N a v i g a t o r

36

wijzigen, wijst u op het routepunt dat u wilt verplaatsen en wijst u op de
pijl-omhoog of -omlaag.

Nadat u de route hebt ingesteld, wijst u op

voor de volgende opties:

• U kunt de route berekenen door te wijzen op

Route bepalen

. Nadat

de route is berekend, worden het start- en eindpunt op de kaart
weergegeven. Na de berekening wordt een samenvatting van de
route met de geselecteerde routepunten weergegeven, samen met de
geschatte reistijd en afstand voor elk routepunt en de gehele route.
Als u alle routepunten wilt weergeven, wijst u op de pijl-rechts. U
verwijdert een routepunt uit de lijst door op het gewenste routepunt
te wijzen. Als u de routepunten op de kaart wilt weergeven, wijst u
op de pijl-rechts. De route wordt op de kaart weergegeven en de
naam van het huidige routepunt verschijnt bovenaan. Als u naar het
vorige of volgende routepunt wilt gaan, wijst u op de pijl links of
rechts van de naam van het routepunt. U gaat terug naar het vorige
scherm door te wijzen op de pijl-links.

• U kunt een simulatie van de route op de kaart met gesproken

instructies bekijken door te wijzen op

Simuleren

.

• Als u de lijst met routepunten wilt opslaan als een reis, wijst u op

Opslaan

of op

Opslaan als

. Wanneer u naderhand de reis selecteert

voor navigatie, wordt u eerst naar het eerste routepunt van de reis
geleid. Als u dichtbij het startpunt bent en daar niet naartoe wilt
worden geleid, verwijdert u het startpunt voordat u de reis opslaat.

• Als u naar het eerste routepunt van de reis wilt navigeren, wijst u op

Navigeren

.