500 Auto Navigation - Bladermodus

background image

Bladermodus

In de bladermodus is de onderkant van het scherm oranje en bevindt het
noorden zich boven. De kaart toont de volgende informatie:

1. Kompasroos

2. Naam van huidige positie

3. Huidige GPS-positie

4. Cursor

5. Uitzoomen

6. Inzoomen

Als u een locatie op de kaart wilt selecteren, zoomt u zo nodig in of uit
op de kaart en verschuift u de kaart met uw vinger totdat de cursor de
gewenste locatie aanwijst. Wijs op

en op de gewenste optie. U kunt

naar de locatie navigeren, deze aan een route toevoegen (

Via

), opslaan

als een notitie of u kunt zoeken naar interessante plaatsen (POI’s, Points
of Interest) in de buurt. U kunt de kaartinstellingen ook wijzigen.

Als u een POI op de kaart wilt selecteren, plaatst u de cursor met uw
vinger op dat POI. Het pictogram voor het POI wordt weergegeven
tussen haakjes en de naam en het telefoonnummer van het POI worden
weergegeven. Wijs op

voor de beschikbare opties.

U gaat terug naar de trackingmodus of het navigatiescherm door te
wijzen op

.

background image

N a v i g a t o r

30