500 Auto Navigation - Naar een bestemming navigeren

background image

Naar een bestemming navigeren

Als u naar een bestemming wilt navigeren, drukt u op de menutoets,
wijst u op

Navigator

>

Bestemming

en op een van de volgende opties:

Adres

– u kunt het adres van de bestemming invoeren. Zie "Naar een

adres navigeren", pagina 33.

Recent

– u kunt naar een onlangs bezochte locatie navigeren. Zie

"Recente locaties", pagina 35.

Favorieten

– u kunt naar een locatie navigeren die u als favoriet hebt

opgeslagen. Zie "Favorieten", pagina 34.

Contacten

– u kunt navigeren naar een adres dat is opgeslagen met

een naam in uw telefoonboek (als dat adressen bevat). Gebruik het
weergegeven toetsenblok om op de eerste paar letters van de
gewenste naam te wijzen. Bovenaan wordt een lijst met de eerste
overeenkomende namen weergegeven. Wijs op

of op de lijst. Wijs

op de gewenste naam en vervolgens op

Navigeren

.

POI zoeken

– u kunt naar het gewenste POI zoeken. Zie "Naar een POI

navigeren", pagina 33.

Nadat u de bestemming hebt ingesteld, wijst u op

en op

Navigeren

.

De route naar de bestemming wordt berekend.

background image

N a v i g a t o r

31