500 Auto Navigation - Beschikbare functies in het navigatiescherm

background image

Beschikbare functies in het navigatiescherm

U kunt de beschikbare functies tijdens het navigeren openen door te
wijzen op

. U hebt de volgende mogelijkheden:

• Als u de berekende route voor de gewenste afstand wilt blokkeren en

een alternatieve route wilt instellen, wijst u op

Alternatieve route

.

• Als u de afslagen en dergelijke punten langs de route wilt weergeven

als routepunten, wijst u op

Tussenwegen

.

• Als u uw huidige positie als notitie wilt opslaan, wijst u op

Opslaan

.

Zie ook "Notities", pagina 34.

• Als u het volume voor gesproken instructies wilt dempen of regelen,

wijst u op

Volume

.

• Als u een lijst van relevante verkeersincidenten wilt weergeven, wijst

u op

Verkeersinfo

. Zie ook "Verkeersinformatie (TMC)", pagina 36.

• Als u naar een POI wilt zoeken, wijst u op

Zoeken

. Zie ook "Naar een

POI navigeren", pagina 33.

• U kunt enkele navigatie-instellingen wijzigen door te wijzen op

Instellingen

(zie "Navigatie-instellingen", pagina 37). U kunt

overschakelen van de kaartweergave naar de pictogramweergave
door te wijzen op

Kaartinstellingen

>

Kaart

(

Pijlen

wordt

weergegeven). Wanneer

Pijlen

actief is, toont het navigatiescherm

een groot pictogram voor de volgende afslag, afstand tot de
bestemming en een voortgangsbalk die de afstand tot de volgende
afslag aangeeft.

• Als u waarschuwingen voor de maximumsnelheid in of uit wilt

schakelen, wijst u op

Starten

of

Stoppen

.

background image

N a v i g a t o r

33