500 Auto Navigation - Navigatiescherm

background image

Navigatiescherm

Nadat de route naar de bestemming is berekend, wordt het
navigatiescherm weergegeven:

1. Volgende straat

2. Route

3. Volgende afslag en afstand tot afslag

4. Huidige snelheid

5. Geschatte aankomsttijd op bestemming

6. Afstand tot bestemming

7. Gemiddelde snelheid (als deze functie is ingeschakeld)

8. Kompasroos

9. Huidige straat

10.Huidige positie en richting

11.Uitzoomen

12.Inzoomen

Wanneer u een afslag of ander routepunt nadert, hoort u de
bijbehorende gesproken instructie. Afslagen en andere routepunten
worden op de kaart met rode pijlen aangegeven.

background image

N a v i g a t o r

32

Voor wegen met eenrichtingsverkeer wordt de toegestane rijrichting
aangegeven met een blauwe pijl.

Wijs op de kaart om te bladeren. Als u de navigatie wilt beëindigen, wijst
u op

.