500 Auto Navigation - Algemene instellingen

background image

Algemene instellingen

U kunt aangeven hoe het apparaat moet reageren op TMC-berichten.
Bovendien kunt u de gemiddelde snelheid instellen voor
waarschuwingen voor de maximumsnelheid, een stem selecteren voor
navigatie-instructies (

VoiceSkin

), de eenheid voor afstanden selecteren

en de versie van de toepassing

Navigator

weergeven.

Als u wilt instellen hoe het apparaat moet reageren op TMC-berichten,
wijst u net zo vaak op het TMC-pictogram totdat de gewenste optie
wordt weergegeven. Als u

Automatisch

selecteert, wordt u automatisch

naar de voorgestelde alternatieve route rond de verkeersincidenten op
uw route geleid. Als u

Handmatig

selecteert, ontvangt u

waarschuwingen over verkeersincidenten en wordt u gevraagd of u een
alternatieve route wilt gebruiken. Als u

Uit

selecteert, wordt er wel

verkeersinformatie weergegeven maar geen alternatieve route
voorgesteld. Zie ook "Verkeersinformatie (TMC)", pagina 36.

Als u voor de navigatie-instructies een mannelijke of vrouwelijke stem
wilt selecteren, wijst u op

VoiceSkin

en op de gewenste stem. (Zie "Taal",

pagina 24 voor informatie over het selecteren van de taal.) In sommige

background image

N a v i g a t o r

38

talen kunt u de optie tekst-naar-spraak selecteren (aangegeven door
“TTS” - Text-to-Speech) zodat u tijdens de navigatie straatnamen,
huisnummers, namen van afslagen op snelwegen en plaatsnamen te
horen krijgt. Wanneer u een TTS-optie selecteert, zijn de gesproken
instructies langer.