500 Auto Navigation - Kaartinstellingen

background image

Kaartinstellingen

Als u wilt instellen welke categorieën voor POI’s als pictogrammen op de
kaart kunnen worden weergegeven, wijst u op

Kaartinformatie

, op de

gewenste categorieën en op

.

Als u de dag- of nachtmodus wilt selecteren of het apparaat wilt
instellen op het automatisch selecteren van de modus, wijst u net zo
vaak op het desbetreffende pictogram totdat de gewenste optie wordt
weergegeven. Als u

Automatisch

selecteert, wordt de modus

geselecteerd op basis van de huidige tijd.

U selecteert een kaart door te wijzen op

Kaarten

. Als u kaarten voor

verschillende regio’s op de geheugenkaart hebt, wijst u op de naam van
de kaart die u wilt gebruiken. Als u de map wilt gebruiken voor
navigatie, hebt u een licentie nodig. Als u die licentie niet hebt, kunt u
door de kaart bladeren, uw positie op de kaart weergeven, naar een
bestemming zoeken (maar kunt u daar niet naartoe navigeren) en kunt u
gebruikmaken van routebepaling.

Als u voor de kaart 2D- of 3D-effecten wilt gebruiken, wijst u op het
desbetreffende pictogram.

U kunt de kaart zodanig instellen dat de huidige richting wordt
aangewezen (

Vooruit

) of dat de kaart naar de bovenkant van het scherm

wijst (

Noordwaarts

) door op het desbetreffende pictogram te wijzen.