500 Auto Navigation - Verkeersinformatie (TMC)

background image

Verkeersinformatie (TMC)

Als u tijdens de navigatie of in de trackingmodus een lijst met
verkeersincidenten op uw route wilt weergeven, wijst u op

>

Verkeersinfo

. De lijst wordt gesorteerd op basis van de afstand tot uw

huidige positie. De lijst is gebaseerd op TMC-berichten (Traffic Message
Channel) die u via de interne TMC-ontvanger kunt ontvangen van de
lokale TMC-provider. Beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de
verkeersinformatie is afhankelijk van de TMC-provider. Om de service te

background image

N a v i g a t o r

37

kunnen gebruiken, moet u de lader aangesloten laten op het
navigatiesysteem omdat de TMC-antenne in de lader is ingebouwd.

De verkeersincidenten op uw route worden in de lijst met rood
weergegeven. De volgende informatie kan worden getoond: de naam
van de straat waar het incident plaatsvond, het soort van incident en de
afstand tot het incident vanaf uw huidige positie. Als u de plaats van het
incident op de kaart wilt weergeven, wijst u op het incident.