500 Auto Navigation - Een oproep beantwoorden of weigeren

background image

Een oproep beantwoorden of weigeren

Wijs op

om een binnenkomende oproep te beantwoorden.

Als u een oproep niet beantwoordt, kunt u nadat de telefoon niet meer
overgaat de naam of het telefoonnummer van de beller bekijken door op

Weergev.

te wijzen. Dit kan alleen als de beller nummerherkenning

background image

O p r o e p e n

43

toestaat en geen geheim nummer heeft. Om een nummer in de lijst te
bellen, wijst u op het nummer.

Als u de oproep niet wilt aannemen, wijst u op

.