500 Auto Navigation - Wisselgesprek

background image

Wisselgesprek

Wisselgesprek is een voorziening die door het netwerk wordt
aangeboden. U kunt deze voorziening alleen gebruiken als uw mobiele
telefoon ondersteuning biedt voor het profiel Bluetooth Hands-Free 1.5
en de voorziening is ingeschakeld op de telefoon.

Als u een wisselgesprek wilt beantwoorden en het huidige gesprek in de
wachtstand wilt zetten, wijst u op

.

Om de schakelen tussen de gesprekken, wijst u op

Wisselen

. U kunt

beide gesprekken beëindigen door op

Alles afsluiten

te wijzen.

Als u op de menutoets drukt om de kaart weer te geven en het scherm
met oproepopties te minimaliseren, wordt het aantal oproepen
weergegeven naast

.