500 Auto Navigation - Een nummer invoeren via het toetsenblok

background image

Een nummer invoeren via het toetsenblok

1. Druk op de menutoets en wijs op

Telefoon

>

Toetsenblok

.

2. Als u een telefoonnummer wilt invoeren inclusief het kengetal, wijst

u de cijfers één voor één aan. (U kunt het laatst ingevoerde cijfer
wissen door te wijzen op

Wis

.)

Voor een internationaal gesprek wijst u op + voor de internationale
toegangscode, voert u de landcode in, het kengetal zonder de eerste
nul (indien aanwezig) en het telefoonnummer.

3. Om het ingevoerde nummer te bellen, wijst u op

.

background image

O p r o e p e n

41

4. Druk op

om het gesprek te beëindigen of om het bellen van een

nummer te annuleren.