500 Auto Navigation - Een opgeslagen contactpersoon bellen

background image

Een opgeslagen contactpersoon bellen

Om een contactpersoon te bellen die u hebt gedownload van uw mobiele
telefoon, drukt u op de menutoets en wijst u op

Telefoon

>

Contacten

.

Gebruik het weergegeven toetsenblok om op de eerste paar letters van
de gewenste naam te wijzen. (U kunt het laatst ingevoerde teken wissen
door te wijzen op

Wis

.) De eerste namen die beginnen met de ingevoerde

tekens worden bovenaan weergegeven. Als u alle overeenkomende
namen wilt zien, wijst u op

of op de lijst. Als de lijst lang is, wijst u op

of

, of wijst u op

om meer letters in te voeren. Om de

telefoonnummers te zien die met een naam zijn opgeslagen, wijst u op
de naam. Om een telefoonnummer te bellen, wijst u op het nummer.