500 Auto Navigation - Snelkeuzenummers (Favorieten)

background image

Snelkeuzenummers (Favorieten)

Om een snelkeuzenummer te bellen, drukt u op de menutoets en wijst u
op

Telefoon

>

Favorieten

terwijl er geen oproep actief is. Wijs op de

contactpersoon die u wilt bellen.

Een snelkeuzenummer toewijzen

Om een contactpersoon toe te voegen aan de weergave

Favorieten

, wijst

u op een vrije knop (aangegeven met

<toewijz.>

) en voert u een van de

volgende handelingen uit:

• Om een contactpersoon toe te voegen die u hebt gedownload van uw

mobiele telefoon, wijst u achtereenvolgens op de eerste paar letters
van de gewenste naam, op

en op de gewenste naam en het

telefoonnummer.

• Als u een telefoonnummer wilt toevoegen door het nummer in te

voeren, wijst u op

, de cijfers van het telefoonnummer en op

.

Snelkeuzenummers beheren

Om een bepaalde contactpersoon of alle contactpersonen te
verwijderen uit

Favorieten

, wijst u op

, de gewenste contactpersoon

en op de gewenste optie voor verwijderen.

Om een contactpersoon te wijzigen in

Favorieten

, wijst u op

, de

contactpersoon die u wilt wijzigen en op

Vervangen

. Wijs een nieuwe

contactpersoon toe.