500 Auto Navigation - Telefooninstellingen wijzigen

background image

Telefooninstellingen wijzigen

Als u instellingen wilt wijzigen voor Bluetooth-verbindingen,
contactpersonen of oproepen, drukt u op de menutoets en wijst u op

Telefoon

>

Instellingen

. Wijs op

of

om door de instellingen te

bladeren.