500 Auto Navigation - Beltoon

background image

Beltoon

Als u de beltoon voor inkomende oproepen wilt selecteren, wijst u in

Beltoon

op de huidige instelling. Er wordt een lijst met de beschikbare

tonen weergegeven. Wijs op de gewenste toon en op

Afspelen

om de

toon te beluisteren of op

Als beltn inst.

om de toon te activeren.

Sommige mobiele telefoons gebruiken hun eigen beltoon in plaats van
de toon die u hier selecteert.