500 Auto Navigation - Telefoonverbindingen

background image

Telefoonverbindingen

Om verbinding te maken tussen het navigatiesysteem en een afgestemde
mobiele telefoon, wijst u op de huidige instelling in

Telefoonverbindingen

.

Wijs op het gewenste apparaat of wijs op

Nieuwe koppeling

om het

navigatiesysteem af te stemmen met een nieuw apparaat.