500 Auto Navigation - Muziek beluisteren

background image

Muziek beluisteren

Om een map met muziek te openen, wijst u op

en op de gewenste

map. Om door de nummers te bladeren, wijst u op

of

.

U selecteer het nummer dat u wilt horen door erop te wijzen. U kunt
meerdere nummers tegelijk selecteren als u wilt. (Als u een nummer
toch niet wilt horen, wijst u er nogmaals op om de selectie ongedaan te
maken.) Om alle nummers in de huidige map en bijbehorende
submappen te selecteren, wijst u op

. (Wijs op

om de selectie van

alle nummers ongedaan te maken.) Wijs op

om terug te gaan naar

het vorige menu.

Als u het geselecteerde nummer of de geselecteerde nummers wilt
afspelen, wijst u op

.

Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd
geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog
geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

U kunt het afspelen onderbreken door te wijzen op

. Hervat het

afspelen door te wijzen op

.

Om het volgende geselecteerde nummer af te spelen, wijst u op

. Als

u het vorige nummer wilt horen of naar het begin van het huidige
nummer wilt springen, wijst u op

.

Om het geluid van de muziek uit te schakelen, wijst u op

. Wijs op

of druk op een volumetoets om het geluid weer in te schakelen.

background image

M u z i e k s p e l e r

48

Om door het nummer te schuiven, verplaatst u de schuifbalk onder de
titel van het nummer.

Het volume kunt u afstellen door op een van de volumetoetsen te
drukken.

U kunt het huidige nummer continu herhalen door op

te wijzen. Het

pictogram wordt groen. Als u het nummer toch maar één keer wilt
afspelen, wijst u op hetzelfde pictogram. Het pictogram wordt wit.

U kunt de nummers in willekeurige volgorde afspelen door op

te

wijzen. Het pictogram wordt groen. Om de nummers weer in de gewone
volgorde af te spelen, wijst u op hetzelfde pictogram. Het pictogram
wordt wit.

Als u een nummer wilt verwijderen van de geheugenkaart, wijst u op

in de muziekspeler, wijst u op het nummer dat u wilt verwijderen en op

.

U schakelt de muziekspeler uit door te wijzen op

.