500 Auto Navigation - Videoclips kijken

background image

Videoclips kijken

Om een map met video's te openen, wijst u op

en op de gewenste

map. Om door de video's te bladeren, wijst u op

of

.

U selecteer de video die u wilt bekijken door erop te wijzen. U kunt
meerdere video's tegelijk selecteren als u wilt. (Als u een videoclip toch
niet wilt zien, wijst u er nogmaals op om de selectie ongedaan te
maken.) Om alle video's in de huidige map en bijbehorende submappen
te selecteren, wijst u op

. (Wijs op

om de selectie van alle video's

ongedaan te maken.) Wijs op

om terug te gaan naar het vorige

menu.

background image

V i d e o s p e l e r

50

Als u de geselecteerde video of video's wilt bekijken, wijst u op

.

Tijdens het bekijken van een video hebt u de volgende mogelijkheden:

• U kunt het afspelen onderbreken door te wijzen op

. Hervat het

afspelen door te wijzen op

. U beëindigt het afspelen door te

wijzen op

.

• U kunt de volgende of vorige video afspelen door te wijzen op

of

.

• Om de video op het volledige scherm te bekijken of de

standaardweergave te herstellen, wijst u op de video.

• U kunt de video continu herhalen door op

te wijzen. Het

pictogram wordt groen. Als u de video toch maar één keer wilt
afspelen, wijst u op hetzelfde pictogram. Het pictogram wordt wit.

U gaat terug naar het vorige scherm door te wijzen op

.

U schakelt de videospeler uit door te wijzen op

.

Om terug te keren naar

Navigator

, drukt u op de menutoets.

background image

A f b e e l d i n g e n b e k i j k e n

51