500 Auto Navigation - 8. Afbeeldingen bekijken

background image

8. Afbeeldingen bekijken

Om afbeeldingen te bekijken die u op de geheugenkaart hebt
opgeslagen, drukt u op de menutoets en wijst u op

Galerij

>

Afbeeldingen

.

Zie "Geheugenkaart", pagina 20 voor informatie over het kopiëren van
bestanden naar de geheugenkaart. U kunt de afbeeldingen eenvoudig
vinden in de toepassing

Afbeeldingen

door ze naar de map Photos te

kopiëren.

De toepassing ondersteunt de bestandsformaten JPEG, BMP, PNG en
GIF. Dat geldt echter niet noodzakelijkerwijs voor alle varianten van
deze formaten.