500 Auto Navigation - Afbeeldingen bekijken

background image

Afbeeldingen bekijken

Om een map met afbeeldingen te openen, wijst u op

en op de

gewenste map. Om door de afbeeldingen te bladeren, wijst u op

of

.

U selecteer de afbeelding die wilt bekijken door erop te wijzen. U kunt
meerdere afbeeldingen tegelijk selecteren als u wilt. (Als u een
afbeelding toch niet wilt bekijken, wijst u er nogmaals op om de selectie
ongedaan te maken.) Om alle afbeeldingen in de huidige map en
bijbehorende submappen te selecteren, wijst u op

. (Wijs op

om

de selectie van alle afbeeldingen ongedaan te maken.) Wijs op

om

terug te gaan naar het vorige menu.

background image

A f b e e l d i n g e n b e k i j k e n

52

Als u de geselecteerde afbeelding of afbeeldingen wilt bekijken, wijst u
op .

Tijdens het bekijken van een afbeelding hebt u de volgende
mogelijkheden:

• U kunt inzoomen op de afbeelding door te wijzen op

. Zoom uit

door te wijzen op

.

• U kunt een afbeelding op het volledige scherm weergeven door te

wijzen op

. Wijs op de linkerzijde van de afbeelding om de vorige

afbeelding te bekijken of op de rechterzijde om de volgende
afbeelding te bekijken.

Om de standaardweergave te herstellen, wijst u op het midden van
de afbeelding.

• U kunt de afbeelding 90 graden draaien door te wijzen op

.

• Om afbeeldingen weer te geven in een diavoorstelling, selecteert u

verschillende afbeeldingen en wijst u op

. U herstelt de

standaardweergave door op de weergegeven afbeelding te wijzen.

Als u een afbeelding wilt verwijderen van de geheugenkaart, wijst u op

in het afbeeldingenscherm, wijst u op de afbeelding die u wilt

verwijderen en op

.

U gaat terug naar het vorige scherm door te wijzen op

.

U sluit het afbeeldingenscherm door te wijzen op

.

Om terug te keren naar

Navigator

, drukt u op de menutoets.

background image

I n f o r m a t i e o v e r d e b a t t e r i j

53