500 Auto Navigation - 9. Informatie over de batterij

background image

9. Informatie over de batterij

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden
verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want
hierdoor kunt u het apparaat beschadigen. De batterij kan honderden keren
worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad
de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en
bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde lader
brengt het risico met zich mee van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet
hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en
vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij
volledig ontladen is, kan het enige minuten duren voordat de batterij-indicator
op het scherm wordt weergegeven.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een
volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van
de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig
opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd
automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij
extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een
apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd
onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen
beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen
kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

background image

B e h a n d e l i n g e n o n d e r h o u d

54