500 Auto Navigation - Behandeling en onderhoud

background image

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en
moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de
garantie te behouden.

Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten
vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van
elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat
het dan volledig opdrogen.

Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De
bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd
raken.

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen
kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen
beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het
apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat
vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen
raken.

Probeer het apparaat niet open te maken.

Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een
ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne
mechaniek beschadigen.

Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke
reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat
blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Niet-goedgekeurde aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat
beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot
radioapparaten.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat
niet goed werkt.

background image

B e h a n d e l i n g e n o n d e r h o u d

55

Verwijdering
Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de
documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en
elektronische producten, batterijen en accu’s na gebruik voor gescheiden

afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen
binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden
afvalverzamelingssystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het
gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het
ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van
materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling
vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke
overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw
plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het
product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product,
gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.