500 Auto Navigation - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid ................... 6

1. Inleiding ................................ 7

Draadloze Bluetooth-technologie..... 7
Global Positioning System (GPS) ....... 7
Dvd ............................................................. 8

2. Aan de slag ........................ 10

Toetsen en onderdelen ...................... 10

Voorkant, rechterkant
en bovenkant .................................... 10
Achterkant, linkerkant
en onderkant..................................... 11

Laders ..................................................... 11
De batterij opladen............................. 12
Eerste gebruik ...................................... 13
In- en uitschakelen en de
stand-by stand..................................... 13

In- en uitschakelen ......................... 14
Stand-by stand................................. 14
Bluetooth-verbinding bij
inschakelen........................................ 14

Bluetooth-verbinding instellen....... 15

Handmatig verbinding maken
of verbinding met een
andere telefoon maken .................. 16
Automatisch verbinding maken .. 16
Afstemmingen verwijderen........... 16
De verbinding met een
apparaat verbreken ......................... 16
Bluetooth in- of uitschakelen...... 16

Het apparaat in de auto
gebruiken............................................... 17

Algemene veiligheids-
instructies .......................................... 17
De houder aan het
montagehulpstuk bevestigen ....... 18
Het montagehulpstuk aan
de voorruit bevestigen ................... 18
Het navigatiesysteem in
de houder plaatsen ......................... 19

Het navigatiesysteem in
de gewenste stand zetten............. 19

Geheugenkaart .................................... 20

De geheugenkaart plaatsen.......... 20
Bestanden kopiëren naar
de geheugenkaart............................ 20

3. Basishandelingen ............... 22

Touchscreen.......................................... 22
Toepassingen openen vanuit
het kaartscherm .................................. 22
Het volume regelen ............................ 23
Apparaatinstellingen wijzigen......... 23

Geluidsvolume en toetstonen ...... 23
Taal ...................................................... 24
Achtergrondlicht.............................. 24
Datum en tijd.................................... 24
Systeem .............................................. 25
FM-zender ......................................... 25

Opnieuw instellen ............................... 26

4. Navigator............................ 27

Kaart ....................................................... 27

Trackingmodus ................................. 28
Bladermodus ..................................... 29

Naar een bestemming navigeren ... 30

Navigatiescherm .............................. 31
Beschikbare functies in
het navigatiescherm ....................... 32
Naar een adres navigeren ............. 33
Naar een POI navigeren................. 33
Favorieten.......................................... 34
Recente locaties............................... 35

Een route plannen .............................. 35
Verkeersinformatie (TMC)................. 36
Navigatie-instellingen....................... 37

Algemene instellingen.................... 37
Kaartinstellingen ............................. 38
Route-instellingen .......................... 38
Volume................................................ 39

background image

5

5. Oproepen ............................ 40

Opbellen ................................................. 40

Een nummer invoeren via
het toetsenblok................................. 40
Een opgeslagen contactpersoon
bellen ................................................... 41
Oproepinfo ......................................... 41
Spraakkeuze....................................... 41
Snelkeuzenummers
(Favorieten)........................................ 42

Een oproep beantwoorden
of weigeren ........................................... 42

Wisselgesprek.................................... 43

Oproepopties......................................... 43
Telefooninstellingen wijzigen .......... 44

Telefoonverbindingen ..................... 44
Bluetooth............................................ 44
Contactpersonen downloaden...... 44
Sorteervolgorde van
contactpersonen............................... 44

Beltoon................................................ 45
Beltoonvolume.................................. 45

6. Muziekspeler ..................... 46

De FM-zender of de
koptelefoon gebruiken ....................... 46

FM-zender.......................................... 46
Koptelefoon ....................................... 47

Muziek beluisteren.............................. 47
Terug naar navigatiescherm ............. 48

7. Videospeler ........................ 49

Videoclips kijken .................................. 49

8. Afbeeldingen bekijken...... 51

Afbeeldingen bekijken........................ 51

9. Informatie over
de batterij.............................. 53

Behandeling en onderhoud .. 54

background image

V o o r u w v e i l i g h e i d

6