500 Auto Navigation - 1. Innledning

background image

1. Innledning

Du kan bruke enheten Nokia 500 bilnavigering til GPS-navigering i bil
og utendørs. Du kan også foreta anrop, vise bilder, se videoklipp og lytte
til musikk.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker enheten. Les
også brukerhåndboken for mobiltelefonen. Den inneholder viktig
informasjon om sikkerhet og vedlikehold.

Se www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde for å
finne den nyeste versjonen av denne brukerhåndboken, mer
informasjon, programvareoppdateringer og tjenester knyttet til Nokia-
produktet.

Enheten og tilbehøret kan inneholde små deler. Alt tilbehør og
ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.