500 Auto Navigation - DVD

background image

DVD

Navigeringsenheten leveres med en DVD. Du kan gjøre følgende:

• Gjenopprette data fra DVD-en til minnekortet ditt.

• Kopiere nytt innhold fra DVD-en til minnekortet ditt. Innholdet kan

for eksempel være kart, POI-databaser (POI = Points of Interest) og
språk.

• Kopiere innhold fra DVD-en til et annet minnekort.

• Les brukerhåndboken som er tilgjengelig på DVD-en på flere språk.

Før du kopierer data til minnekortet, kontrollerer du at kortet ikke er låst.
Når du skal kopiere innhold fra DVD-en til minnekortet, forsikrer du deg
om at kortet er satt inn i navigeringsenheten, og kobler enheten til en
kompatibel PC ved hjelp av USB-kabelen som følger med. Du kan også
sette minnekortet i minnekortleseren på PC-en. Sett DVD-en i den
kompatible DVD-stasjonen på PC-en. En oppsettveiviser som leder deg

background image

I n n l e d n i n g

9

gjennom oppsettprosessen, åpnes automatisk (hvis innstillingene til
DVD-stasjonen tillater det).

Hvis du vil endre innholdet på minnekortet, velger du kartene, POI-
databasene og språkene du vil legge til på kortet. Når veiviseren kopierer
disse filene til minnekortet, blir de gamle filene av samme type slettet
fra kortet.

Cities-mappen på minnekortet er nødvendig for å bruke programmet

Navigatør

. Ikke endre eller slett den manuelt. Ved behov kan du

gjenopprette mappen fra DVD-en ved hjelp av veiviseren.

Du kan kun velge enhetsspråk fra de språkene du har valgt for

Navigatør

.

Se også "Språk" på side 22.

Se "Minnekort" på side 18 for informasjon om hvordan du kopierer filer
til minnekortet fra en kompatibel PC.

background image

K o m m e i g a n g

10