500 Auto Navigation - GPS (Global Positioning System)

background image

GPS (Global Positioning System)

GPS er et verdensomspennende, satellittbasert radionavigeringssystem.
Den innebygde GPS-mottakeren kan bergne posisjonen til enheten med
bare 10 meters feilmargin. Nøyaktigheten avhenger av for eksempel
antall satellitter og signalene som GPS-modulen mottar. Under
optimale forhold kan nøyaktigheten være på et par meter.

background image

I n n l e d n i n g

8

GPS-antennen er plassert øverst på navigeringsenheten. Frontruten og
vinduene på enkelte biler kan inneholde metall som kan blokkere eller
svekke satellittsignalene.

Hvis du står stille, kan ikke GPS-en avgjøre hvilken retning du står, siden
den avgjør retningen på bakgrunn av bevegelsene dine.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og
ufullstendige. Du bør aldri bare stole på kartene i GPS-programmet.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er
eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten
av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som
myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske
forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal
Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig
satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av
hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. GPS-
mottakeren bør kun brukes utendørs til mottak av GPS-signaler.

GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, og du bør aldri bruke
plasseringsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til
posisjonering eller navigering.