500 Auto Navigation - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du koble sammen kompatible
enheter uten å bruke kabler. Bluetooth-tilkoblingen krever ikke at de to
enhetene er innenfor synsvidde av hverandre, men avstanden mellom
enhetene bør ikke være mer enn 10 meter. Tilkoblingen kan imidlertid bli
forstyrret av hindringer, for eksempel vegger eller andre elektroniske
enheter.

Navigeringsenheten samsvarer med Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 og
støtter følgende profiler: Handsfree Profile 1.5 og Phone Book Access
Profile (PBAP) 1.0. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å
fastslå kompatibiliteten med denne navigeringsenheten.