500 Auto Navigation - Førstegangs bruk

background image

Førstegangs bruk

Første gang du slår på navigeringsenheten, slår du den på ved å skyve
hovedknappen for strøm til høyre.

Når du blir bedt om å kalibrere skjermen, trykker du helt kort og litt
lengre med fingeren på symbolet som vises. Gjenta dette mens symbolet
flytter seg rundt på skjermen. Hvis du vil kalibrere skjermen senere, ser
du "System" på side 23.

Når du blir bedt om å velge språk, trykker du på ønsket språk og

.

Språket brukes til teksten på displayet og navigering med taleveiledning.

Les sikkerhetsteksten som vises, nøye, godta den, og trykk på høyrepilen.
(Trykk på den aktuelle valgboksen for å skjule dette skjermbildet i
framtiden.)

Navigatør

-programmet starter i kartvisning. Nå kan du

begynne å bruke enheten.

Det neste du gjør, er å stille inn klokkeslett og dato. Se "Endre
innstillinger for enheten" på side 22.

background image

K o m m e i g a n g

13

Du sammenkobler og kobler navigeringsenheten til en kompatibel
mobiltelefon ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi ved å følge trinn
2 til 5 i "Opprette en Bluetooth-tilkobling" på side 14.

Når du får spørsmål om du vil laste ned kontaktene dine fra telefonene
til navigeringsenheten, trykker du på

Ja

for å starte nedlastingen. Hvis

du velger

Nei

, kan du ikke bruke kontaktene som er lagret på telefonen,

med navigeringsenheten. Du kan laste ned kontaktene senere ved å
trykke på menyknappen og trykke på

Telefon

>

Kontakter

>

Ja

.