500 Auto Navigation - Plassere navigeringsenheten i holderen

background image

Plassere navigeringsenheten i holderen

Du setter navigeringsenheten i mobilholderen ved å plassere hakene
nederst i holderen i sporene under enheten (3).

Skyv navigeringsenheten inn i holderen slik at hakene på de to armene i
holderen klikker inn i sporene på begge sidene av enheten (4). Kontroller
at skjermen er godt synlig for brukeren.

Hvis du vil ta navigeringsenheten ut av holderen, skyver du ut armene på
holderen.