500 Auto Navigation - Stille inn navigeringsenheten i ønsket posisjon

background image

Stille inn navigeringsenheten i ønsket posisjon

Ikke juster monteringsenheten mens du kjører.

Du stiller inn navigeringsenheten i ønsket, loddrett posisjon ved å løsne
de to skruene på sidene av monteringsenheten, vri navigeringsenheten
til ønsket posisjon og feste skruene (5).

Du stiller inn navigeringsenheten i ønsket, vannrett posisjon ved å løsne
skruen under monteringsenheten, vri navigeringsenheten til ønsket
posisjon og feste skruen (6).

Kontroller at navigeringsenheten sitter godt.