500 Auto Navigation - Sett forfra, fra høyre og fra oversiden

background image

Sett forfra, fra høyre og fra oversiden

1. Deksel til kontakt for valgfri, ekstern GPS-antenne

2. Av/på-knapp

3. Deksel til stereolydutgang

4. Indikatorlampe

5. Berøringsskjerm

6. Volum ned-knapp

7. Menyknapp

8. Volum opp-knapp

9. Minnekort med adapter

10.Minnekortspor

2

3

10

6

7

8

4

1

9

5

background image

K o m m e i g a n g

11