500 Auto Navigation - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Les "Batteriinformasjon" på side 49 nøye før du lader batteriet.

1. Koble laderen til mini USB-porten på navigeringsenheten, og koble

laderpluggen til sigarettenneruttaket i bilen.

2

4

1

3

5

background image

K o m m e i g a n g

12

Strømmen må forsynes fra bilbatteriet (12 volt). Pass på at laderen er
skikkelig koblet til sigarettenneruttaket og ikke forstyrrer bilkjøringen.

I enkelte biler får sigarettenneruttaket strøm fra bilbatteriet selv om
du tar nøkkelen ut av tenningen. I slike tilfeller kan bilbatteriet lades
ut hvis navigeringsenheten står på, eller hvis enheten er slått av, men
fremdeles koblet til sigarettenneruttaket i en lang periode. Kontakt
bilprodusenten for å få mer informasjon.

Indikatorlampen lyser oransje under ladingen. Hvis ladingen ikke
starter, kobler du fra laderen og kobler den til igjen.

2. Når batteriet er ladet helt opp, lyser indikatorlampen grønt. Koble

laderen fra sigarettenneruttaket.

Hvis du bruker TMC-tjenesten (TMC = Traffic Message Channel) med
navigeringsenheten, må laderen være koblet til navigeringsenheten
fordi TMC-antennen er i laderen.

Når batterinivået er lavt, lyser indikatorlampen rødt, batteriikonet viser
én eller ingen søyler, og en melding om lavt batterinivå vises.