500 Auto Navigation - Ladere

background image

Ladere

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderen DC-1001.

Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med
denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og
garanti og kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut
kontakten, og ikke dra i ledningen.