500 Auto Navigation - Minnekort

background image

Minnekort

Enheten leveres med et minnekort og en adapter. Du kan kun bruke
minnekort som er formatert med FAT- eller FAT32-filsystemet, sammen
med denne enheten.

Enheten støtter SDHC-standarden (SDHC = SD High-Capacity) som gjør
det mulig å bruke minnekort på opptil 16 gigabyte.

background image

K o m m e i g a n g

19

Bruk bare kompatible SD-kort som er godkjent av Nokia for bruk sammen med
denne enheten. Nokia bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men
det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort
som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er
lagret på kortet.