500 Auto Navigation - Kopiere filer til kortet

background image

Kopiere filer til kortet

Hvis du vil spille musikk, vise bilder, se video eller bruke kart med
navigeringsenheten, må du kopiere disse filene til minnekortet fra en
kompatibel PC. Du kan gjøre dette mens kartet er i navigeringsenhten
eller PC-en. Før du kopierer data til minnekortet, kontrollerer du at
kortet ikke er låst.

Cities-mappen på minnekortet er nødvendig for å bruke programmet

Navigatør

. Ikke endre eller slett den manuelt. Ved behov kan du

gjenopprette mappen fra DVD-en som følger med.

Se "DVD" på side 8 for informasjon om hvordan du kopierer filer til
minnekortet fra DVD-en som følger med.

Gjør ett av følgende for å kopiere filer til minnekortet fra en PC:

• Hvis du vil kopiere filer mens minnekortet er i navigeringsenheten,

kontrollerer du først at operativsystemet på PC-en støtter USB-
masselagringsenheter. Microsoft Windows 2000, Windows XP og
Windows Vista er eksempler på slike operativsystemer.

background image

K o m m e i g a n g

20

Koble den ene enden av DKE-2 USB-datakabelen som følger med, til
mini USB-porten på enheten, og den andre enden til USB-porten på
en kompatibel PC.

Operativsystemet registrerer navigeringsenheten som en
masselagringsenhet, og

Filoverføringsmodus

vises på

navigeringsenheten. Kopier filene fra PC-en til navigeringsenheten
som beskrevet i dokumentasjonen til operativsystemet.

Når navigeringsenheten er koblet til en PC via DKE-2-kabelen, lades
batteriet i enheten fra PC-en.

• Hvis du vil kopiere filer mens minnekortet er i en PC, tar du kortet ut

av navigeringsenheten og plasserer det i minnekortleseren på PC-en.
Kopier filene som beskrevet i dokumentasjonen til PC-en og
operativsystemet. Ta kortet ut av PC-en, og sett det inn i
navigeringsenheten.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

21