500 Auto Navigation - Sette inn kortet

background image

Sette inn kortet

Skyv minnekortet inn i adapteren i den retningen som er market på
kortet, slik at etikettsiden på kortet og adapteren møtes.

Sett minnekortet inn i minnekortsporet slik at det avskårne hjørnet
vender mot toppen av enheten. Skyv minnekortet forsiktig inn i sporet til
det låses på plass.

Når du skal ta ut minnekortet, slår du av enheten og skyver kortet til det
spretter ut av sporet.

Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i
bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet
og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.