500 Auto Navigation - Opprette en Bluetooth-tilkobling

background image

Opprette en Bluetooth-tilkobling

Du kan koble navigeringsenheten til en kompatibel mobiltelefon ved
hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi.

Hvis du vil sammenkoble og koble navigeringsenheten til en enhet, gjør
du følgende:

1. Slå på navigeringsenheten og mobiltelefonen.

2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen. Du finner flere

instruksjoner i brukerhåndboken for telefonen.

3. Trykk på menyknappen på navigeringsenheten, og trykk på

Telefon

.

Hvis Bluetooth-funksjonen ikke er aktivert på telefonen, blir du spurt
om du vil aktivere den. Trykk på

Ja

.

4. Når enheten ber deg om å starte sammenkoblingen fra telefonen,

søker du etter Bluetooth-enheter fra telefonen og velger
navigeringsenheten (Nokia PND) fra listen over enhetene telefonen
har funnet.

5. Skriv inn passordet 0000 på telefonen for å sammenkoble og koble

navigeringsenheten til telefonen.

Med enkelte telefoner må tilkoblingen opprettes separat etter
sammenkoblingen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for
telefonen.

Sammenkoblingen av navigeringsenheten og telefonen trenger bare
utføres én gang.

Hvis navigeringsenhten ble koblet til telefonen, vises Bluetooth-navnet
til enheten. Du kan angi Bluetooth-navnet på telefonen.

background image

K o m m e i g a n g

15

Navigeringsenheten vises i menyen på telefonen der du kan vise
sammenkoblede Bluetooth-enheter.

Du kan sammenkoble navigeringsenheten med opptil åtte
mobiltelefoner, men bare koble den til én telefon om gangen.