500 Auto Navigation - Koble fra en enhet

background image

Koble fra en enhet

Du kobler en enhet fra navigeringsenheten ved å trykke på menyknappen
og trykke på

Telefon

>

. Trykk på ønsket enhet og

Koble fra

.

Du kan også gjøre ett av følgende:

• Avslutt tilkoblingen fra Bluetooth-menyen på telefonen.

• Slå av Bluetooth-funksjonen på navigeringsenheten.

• Slå av navigeringsenheten.

background image

K o m m e i g a n g

16