500 Auto Navigation - Koble til automatisk

background image

Koble til automatisk

Du kan angi at den sammenkoblede telefonen skal tillate automatisk
tilkobling til navigeringsenheten når navigeringsenheten slås på. På
Nokia-enheter gjør du dette ved å endre innstillingene for
sammenkobling i Bluetooth-menyen.