500 Auto Navigation - Slå Bluetooth-funksjonen på eller av

background image

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av

Du slår av Bluetooth-funksjonen når det ikke er koblet en enhet til
navigeringsenheten, ved å trykke på menyknappen og trykke på

Telefon

>

Avbryt

> >

.

Du slår av Bluetooth-funksjonen når det er koblet en enhet til
navigeringsenheten, ved å trykke på menyknappen og trykke på

Telefon

> >

>

Ja

.

Du slår på Bluetooth-funksjonen ved å trykke på menyknappen og trykke

Telefon

> >

>

Ja

.