500 Auto Navigation - Slette sammenkoblinger

background image

Slette sammenkoblinger

Du sletter en enhet fra listen over sammenkoblede enheter ved å trykke
på menyknappen og trykke på

Telefon

>

. Trykk på ønsket enhet og

Slett

>

Ja

. Hvis du vil slette alle enhetene, trykker du på

Slett alle

>

Ja

.