500 Auto Navigation - Bluetooth-tilkobling ved oppstart

background image

Bluetooth-tilkobling ved oppstart

Når du slår på enheten eller går ut av standby-modus, blir du spurt om
du vil koble enheten til mobiltelefonen som sist var tilkoblet.

Du kobler til telefonen som sist var tilkoblet, ved å trykke på navnet til
telefonen. Kartskjermen vises.

background image

K o m m e i g a n g

14

Hvis du vil koble til en annen enhet, trykker du på

Annen

. Skjermen

Telefontilkoblinger

vises. Trykk på ønsket enhet og

Koble til

. Hvis du vil

laste ned kontaktene som er lagret på den andre enheten, trykker du

Ja

.

Hvis du vil sammenkoble med en ny enhet, velger du

Telefontilkoblinger

,

trykker på

Koble med ny

og fortsetter som beskrevet i trinn 4 til 5 i

"Opprette en Bluetooth-tilkobling" på side 14.