500 Auto Navigation - Slå på og av

background image

Slå på og av

Du slår på enheten ved å skyve hovedknappen for strøm til høyre.

Du slår av ved å skyve hovedknappen for strøm til venstre.