500 Auto Navigation - Standby-modus

background image

Standby-modus

Du kan spare batteristrøm når du ikke bruker enheten, ved å sette den i
standby-modus. Hold inne av/på-knappen i ca. 3 sekunder. Skjermen
slås av.

Hold inne av/på-knappen i ca. 3 sekunder for å gå ut av standby-modus.